Szkolenia

Świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Działamy na rzecz wszelkich podmiotów gospodarczych. Szkolimy z BHP i PPOŻ zarówno w niewielkich firmach, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Działamy na rzecz wszelkich podmiotów gospodarczych. Szkolimy z BHP i PPOŻ zarówno w niewielkich firmach, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Szukasz szkoleń BHP i/lub PPOŻ?

Po prostu zostaw kontakt, skontaktujemy się z Tobą.


  Administratorem jest Paweł Kamiński. Polityka prywatności

  Szkolenie BHP

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to najogólniej mówiąc szereg zasad i wytycznych, których przestrzeganie minimalizuje ryzyko wystąpienia oraz ogranicza negatywne efekty ewentualnych niepożądanych zdarzeń. Jednymi z podstawowych źródłem przepisów odnośnie BHP jest kodeks pracy (w rozdziale X), a także rozporządzenia właściwych Ministrów.

  Przepisy nakładają na firmy wiele obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z ważniejszych wymagań wobec podmiotów gospodarczych jest obowiązek szkolenia personelu oraz samych pracodawców z zakresu BHP.

  Cele szkoleń BHP

  Aktualne wymogi prawne nakładają na właścicieli i kadrę zarządzającą firm oraz instytucji zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jedną z metod osiągnięcie maksymalnego poziomu BHP są szkolenia. Zazwyczaj wyróżnia się wstępne i okresowe, jednak można stosować także podział na obowiązkowe (przewidziane przepisami prawa) i dodatkowe.

  Szkolenia BHP przede wszystkim mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwo najcenniejszemu zasobowi każdej firmy, czyli pracownikom. Kadra przeszkolona pod względem zasad bezpiecznego organizowania miejsca pracy z jednej strony minimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń, a z drugiej pozwala zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia. Co ważne, inwestycja w odpowiedni poziom organizacji BHP w firmie, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników może stanowić parasol ochronny dla firmy przed konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

  Pracownik przeszkolony z zakresu BHP, to pracownik świadomy zagrożeń i zarazem bezpieczniejszy.

  Szkolenia BHP – szczegóły

  W ramach oferowanych szkoleń eksperci naszej firmy BHP Paweł Kamiński zrealizują dla Państwa:

  • Szkolenia wstępne BHP dla nowych pracowników (instruktarz ogólny)
  • Szkolenia okresowe BHP
   • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
   • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
   • dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
   • dla pracodawców i kadry kierowniczej
  • Szkolenia branżowe BHP
   • m.in. dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, pracowników placówek służby zdrowia itd.

  Nie czekaj - zadzwoń już teraz: 514 125 208

  Szkolenia PPOŻ

  Szkolenie ppoż jest zazwyczaj uwzględnione w szkoleniach bhp. Warto jednak wiedzę kadry pracowniczej, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, regularnie odświeżać oraz aktualizować. Oferujemy firmom i instytucjom szkolenia ppoż, w ramach których doświadczeni specjaliści z dziedziny pożarnictwa, nie tylko ugruntują wiedzę i umiejętności Państwa pracowników, ale także w rzetelny sposób przygotują ich do ewentualnych sytuacji kryzysowych.

  Cele szkoleń PPOŻ

  Podstawowym celem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest zaznajomienie pracodawców oraz pracowników z obowiązującymi przepisami, a także stosowanymi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi. Ponadto szkolenia ppoż służą do wykształcenia prawidłowych wzorców postępowania w sytuacji zagrożenia związanego z pożarami. Wiedza przyswojona podczas szkoleń i kursów ppoż może mieć zastosowanie nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. Z doświadczenia wiemy, że osoby odpowiednio przeszkolone z zakresu ppoż, a będące świadkami różnego rodzaju wypadków, potrafią "zachować zimną krew” i podejmują właściwe reakcje, których efektem jest ochrona zdrowia, życia i mienia własnego i innych osób.

  Szkolenia PPOŻ - szczegóły

  Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez naszych ekspertów kierujemy do każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru oraz branży. Szczegółowe programy oferowanych przez nas szkoleń ppoż konstruujemy we współpracy z zamawiającym. Zazwyczaj mają one charakter szkoleń teoretyczno-praktycznych podczas których przekazujemy wiedzę z zakresu:

  • przepisów prawa regulującego ochronę przeciwpożarową;
  • źródeł pożarów oraz dróg jego rozprzestrzeniania się;
  • rodzajów i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • sposobów ochrony ppoż z uwzględnieniem konkretnego obiektu;
  • zasad postępowania oraz ewakuacji ludzi i mienia w sytuacji wystąpienia zagrożenia;
  • ćwiczeń ewakuacyjnych;
  • rodzajów i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • przykładów praktycznych;
  • zagadnienia dotyczących pierwszej pomocy;

  Kursy pierwszej pomocy

  Natychmiastowa pomoc może uratować życie. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia w sytuacji zagrożenia pozwala właściwie zareagować, gdy zajdzie taka konieczność. Prowadzone przez nas praktyczne kursy pierwszej pomocy są niezwykle przekonujące, obrazowe i wartościowe.

  Kursanci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

  • Rozpoznawania i reagowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • Oceny stanu poszkodowanego
  • Właściwej reakcji w przypadku ran, krwotoków, złamań, oparzeń

  Szkolenia BHP i PPOŻ oraz Pierwsza Pomoc - obszar działania

  Głównym obszarem, na którym szkolimy z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy jest teren województwa mazowieckiego. Szczególnie dużo zleceń z zakresu usług szkoleniowych świadczymy w Warszawie oraz w okolicy Warszawy.

  Z naszych usług, z powodzeniem korzystają także firmy, urzędy i instytucje z terenu całej Polski – Mrągowa, Białegostoku, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

  Chcesz otrzymać ofertę? Zadzwoń 514 125 208 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

  Szkolenia BHP i PPOŻ oraz Pierwsza Pomoc - obszar działania

  Głównym obszarem, na którym szkolimy z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy jest teren województwa mazowieckiego. Szczególnie dużo zleceń z zakresu usług szkoleniowych świadczymy w Warszawie oraz w okolicy Warszawy.

  Z naszych usług, z powodzeniem korzystają także firmy, urzędy i instytucje z terenu całej Polski – Mrągowa, Białegostoku, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Krakowa i Wrocławia.

  Chcesz otrzymać ofertę?
  Zadzwoń 514 125 208 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.